Vertrouwenspersonen


Heb je te maken gehad met seksuele intimidatie, bedreiging, of ander grensoverschrijdend gedrag? Zit je met een probleem? De Koornbeurs is er om je te helpen!

We hebben twee vertrouwenspersonen die je graag te hulp staan. Ze hebben een speciale training gevolgd en hebben volledige geheimhoudingsplicht. Onze vertrouwenspersonen zijn:


Susan Veldkamp –

Job de Braak –


Je kunt ook via dit formulier je probleem melden:


Contactgegevens

Voldersgracht 1

2611 ET Delft

Postbus 3131

Vaste lijn: 015 212 47 42

KvK: 40397066

Uit empirisch onderzoek is gebleken dat de vereniging slecht bereikbaar is op 2 januari en 28 april.

Partners

De Koornbeurs gratis steunen? Bestel online via sponsorkliks!