Huisregels der O.J.V. de Koornbeurs


  • Het is verboden om zelf meegebrachte drank mee te nemen/te nuttigen
  • Geen overlast, geweldpleging, dronkenschap of vernieling
  • Geen racistische of seksistische opmerkingen
  • Respecteer het vrijwillig personeel
  • Onze portiers behouden het recht om mensen te weigeren/verwijderen zonder opgaaf van reden

Het negeren van deze regels kan leiden tot verwijdering uit het pand

Contact information

Voldersgracht 1

2611 ET Delft

Mailbox 3131

Vaste lijn: 015 212 47 42

KvK: 40397066

Empirical research has shown that the association is difficult to reach on 2 January and 28 April.

Partners

Would you like to support the Koornbeurs for free? Order online via sponsorclicks!