Huisregels der O.J.V. de Koornbeurs

  • Toegang vanaf 16 jaar
  • Het is verboden om zelf meegebrachte drank mee te nemen/te nuttigen
  • Geen overlast, geweldpleging, dronkenschap of vernieling
  • Geen racistische of seksistische opmerkingen
  • Respecteer het vrijwillig personeel
  • Onze portiers behouden het recht om mensen te weigeren/verwijderen zonder opgaaf van reden

Het negeren van deze regels kan leiden tot verwijdering uit het pand