Disputen


O.J.V. De Koornbeurs kent naast het bestuur, commissies en werkgroepen ook disputen. Een dispuut is “een groep studenten die bij elkaar komen voor discussie en gezelligheid, ook als onderafdeling van een studentenvereniging“. Disputen zijn kort gezegd vriendengroepen binnen de vereniging die daar regelmatig samen borrelen en ook buiten de vereniging afspreken. De Koornbeurs kent de volgende disputen:

Amantes
Het dispuut ‘Amantes sunt Amentes’ is het gezelligste dispuut van de Koornbeurs. Onze naam betekent letterlijk ‘Verliefden zijn Verdwaasden’, en we richten ons dan ook op een hechte band tussen onze leden. We zijn er iedere woensdagavond vanaf negen uur om de avond te openen in de Koornbeurs, maar organiseren daarnaast ook veel buiten de vereniging voor onze leden. Denk aan een (iets tè) decadent diner, sauna-uitjes, of een dispuutsvakantie. In 2019 vieren wij ons eerste lustrum. Je kunt ons bereiken via .
.
Redux
Dispuut Redux is het mooiste dispuut dat onze vereniging rijk is. Wij bestaan uit een enthousiaste groep mensen, die een tikje studentikoze affiniteit aan het verenigingsleven willen toevoegen. Steevast zijn wij tijdens de woensdagavondborrel de soos te vinden. Ook van een feestje, reisje of andersoortige epische activiteit zijn wij niet vies. Wil jij met ons in contact komen? Wil jij een keer met je dispuut met ons op De Koornbeurs komen borrelen of heb je gewoon een vraag? Je kan onze Ab-Actis mailen op: . voor meer informatie en schaamteloze zelfpromotie zie: www.DispuutRedux.nl.
.
C.V. De Votloken
C.V. de Votloken is de enige echte carnavalsvereniging van O.J.V. de Koornbeurs. Geleid door een jaarlijks wisselende carnavalsprins, zorgen zij ervoor dat de feestelijke stemming altijd in de lucht van de vereniging hangt. In het carnavalsseizoen zorgen zij ervoor dat leden mee kunnen gaan om naar het zuiden te trekken om daar optimaal van de optochten, kostuums, muziek, drank en versnaperingen kunnen genieten. Maar ook als er geen carnaval te vieren valt, dan zorgen zij wel dat het op de Koornbeurs gezellig is. Wekt al deze feestelijkheid een vraag bij jou op? Stuur ons dan een mail via .
.
Gaia
Gaia bestaat uit een groepje bomenknuffelende hippies. Hoewel ze niet de meest actieve groep mensen zijn, organiseren ze af en toe natuurlievende feestjes, milieu-bewuste uitjes en knusse filmavonden. De voorzitter is een plant die migreert door de huizen van de leden, onze kenmerkende kleding is een spijkerjack zonder mouwen en verdere structuur is ver te zoeken. Gezelligheid, daarentegen, is altijd aanwezig.
.
Bombacio
Bombacio is het eerste (en hoogstwaarschijnlijk laatste) Eenmansdispuut op O.J.V. de Koornbeurs. Bombacio is het Latijnse woord voor katoen, wat verwijst naar het feit dat de oprichter, de eerste (en hoogstwaarschijnlijk laatste) voorzitter vaak PLUIS genoemd wordt. Bovendien zit het woord BOMB erin, hoe geweldig is dat?! Het dispuut is vooral om humoristische redenen opgericht. Het bestaande disputensysteem wordt zo op een goedaardige manier belachelijk gemaakt. Er wordt verondersteld dat andere disputen (en leden in het algemeen) om dit idee kunnen lachen.

Statuten (richtlijnen):

Artikel 1
Het doel van Bombacio is om symbool te staan voor het lid, dat zich niet wil
aansluiten bij disputen en dergelijke groeperingen binnen O.J.V. de Koornbeurs, om duidelijk te maken, dat het individu centraal binnen de vereniging hoort te staan, en om op te komen voor diegenen, die door de meerderheid van de vereniging worden buitengesloten of bespot.

Artikel 2
Bombacio hoort slechts één lid te hebben, namelijk de voorzitter. De voorzitter dient af te treden als hij/zij/het lid-af wil worden. Aftreden mag altijd, maar een nieuwe voorzitter dient aangewezen te worden.

Artikel 3
De voorzitter behoort door een opspeldhoedje van de SoLow zich herkenbaar te maken tijdens ledenavonden

.
Judas
Judas is een rockdispuut.
.