Commissies


OJV De Koornbeurs heeft veel commissies, diagonalen en bestuurlijke werkgroepen. Die zijn reglementair gezien een beetje anders dan commissies, maar in de praktijk zijn de verschillen erg klein.

De vereniging kent twee soorten commissies: primaire commissies (eindigend op -kie) en secundaire commissies (eindigend op -ki). Primaire commissies kosten relatief meer werk en hebben dan ook meer leden nodig dan secundaire commissies. In theorie mag ieder lid één primaire en één secundaire commissie doen, of twee secundaire commissies. Dit is zodat eventueel commissiewerk niet gaat snijden in de tijd die men heeft om te studeren. In de praktijk is enthousiasme veel belangrijker en kan men in goed overleg prima meerdere commissies doen.

In tegenstelling tot veel andere verenigingen, hoef je op de Koornbeurs niet gevraagd te worden in een commissie, maar kan je zelf vragen of je mee kan lopen om te zien of je het leuk vindt om bij de commissie te gaan. Enkele uitzonderingen: De Tapkie, StOK en Senaat. De Kemafeki is uiteraard alleen voor eerstejaars.

Hieronder een overzicht van commissies met een omschrijving van wat iedere commissie nu precies inhoudt:


Acqki

Om te zorgen dat we toffe evenementen kunnen blijven wegzetten en de vereniging mooi blijft kunnen we natuurlijk altijd sponsering gebruiken. De Acqki is de commissie die zich hier mee bezig houdt. 
.
Aktivikie
De AKtivikie is een jaarlijks wisselende commissie die simpelweg niets anders doet dan AKtiviteiten organiseren. De naam AKtivikie is dan ook afgeleid van de afkorting AK, wat staat voor AKtiviteiten Kommissie. Ieder jaar kiest de commissie een nieuwe naam. Oude namen zijn onder andere:
* AKarig
* AKaramba
* AK-fietje
* AK-limero
* AK-bouter
* AK-ter
* AK-via
* AK-narie
.
Dieski
Jaarlijks viert de vereniging haar Dies Natalis, oftewel haar verjaardag, op 16 januari. Om het goed te vieren zet zich jaarlijks een commissie daarvoor in: de Dieski.
.
FK
De FK is de financiële groepering verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. Zij behandelen budgetaanvragen en zorgen ervoor dat de vereniging financieel gezond blijft.
.
Geeki
Om alle ICT binnen de vereniging draaiende te houden hebben we de Geeki. Zij beheren de servers en de websites.
.
Hamer en Sponskie
Een sociëteit vereist onderhoud, hiervoor bestaat de Hamer en Sponskie. Van stucwerk tot vloeren leggen en schilderwerk, vanalles word door ze opgepakt. Maandelijks tijdens de kluszondag gaan zij met de enthousiaste leden de sociëteit onderhouden en verbeteren.
.
Introduckie
Quack, kwek, alleen maar s(k)wek. De Introduckie is verantwoordelijk voor de integratie tussen kennismakers en andere leden en is in principe het eerste aanspreekpunt voor kennismakers met vragen. De Introduckie organiseert tevens het eerstejaarsweekend en andere activiteiten speciaal voor kennismakers.
.
KAKi
Deze commissie is opgericht in 2019 en staat voor Koornbeurs Aan de Kook. Zij zorgen dat er weer een mensa (avondeten) is voor de leden. En ze zorgen natuurlijk voor de keuken zelf.
.
Kemafeki
De KennisMakers FeestKommissie. Je zal het nooit raden, het is een commissie van kennismakers (eerstejaars) die een tof feest gaan wegzetten. Het is de manier om te integreren met de vereniging en allerlei verschillende aspecten van de organisatie te ontdekken.
.
Kritique
De Kritique is een club die zich in zet voor het nastreven van artikel 2* van de statuten van de Koornbeurs binnen de vereniging door middel van het organiseren van activiteiten met een creatieve en/of culturele inhoud en tracht daarmee een persoonlijke en maatschappelijke bewustwording van jongeren te stimuleren.

Onder deze activiteiten vallen onder andere bezoeken van voorstellingen, beurzen en musea, creatieve activiteiten zoals verven, knutselen, toneel spelen en schrijven en het organiseren van discussieavonden over literatuur, poëzie, filosofie en politieke onderwerpen. Concrete voorbeelden zijn; het bezoeken van de opera, het bezoeken van de KamaSutrabeurs, vingerverven, poëzie schrijven, een improvisatiecursus organiseren en volgen en leren stijldansen. Alles is mogelijk, zolang het maar leuk en/of interessant is en het de kritische visie van jongeren op de maatschappij bevordert. Mocht je zelf ook een leuk idee hebben, mail dan vooral naar 

De Kritique is momenteel niet zeer actief.

*Artikel 2.

Het doel van de vereniging is een bijdrage te leveren aan de persoonlijke en maatschappelijke bewustwording van jongeren, een ontmoetingsplaats voor jongeren te zijn, een kritische en actieve houding ten aanzien van de maatschappij te bevorderen en bij te dragen aan de strijd tegen het maatschappelijk onrecht en vóór een betere samenleving.

.
Mollie
De Wie is de Mol commissie organiseert jaarlijks een Wie is de Mol op een onbekende locatie.
.
Newkie
De Newkie is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten in en rondom de Ontvangst Week (OWee) van de TU Delft. Ze zijn vooral actief tussen maart en augustus, en offeren vaak hun eigen zomervakantie op om één geweldige week vol activiteiten neer te zetten.
.
Popki
De Popki is de samenvoeging van de Progki en de Promóki. De commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van live muziek in de Koornbeurs. Een goed voorbeeld hiervan is de KOA, Koornbeurs Open Air, die elk jaar op Koningsdag wordt gehouden. Maar ook feesten met meerdere DJ’s of Metalcafé vallen onder hun verantwoordelijkheid. Kortom, de leden van de Popki zijn vaak degenen die zorgen voor activiteiten op vrijdagen en zaterdagen. Daarnaast houden zij zich sinds kort ook bezig met het promoten en propageren van de Koornbeurs. Zij beheren de pagina’s op Facebook en Instagram, houden deze website bij (samen met de Geeki) en ontwerpen en plakken posters.
.
Redakkie
De Redakkie (Redactie Commissie) houdt zich bezig met het uitbrengen van het Fôrum, het verenigingsblad van de Koornbeurs. De Redakkie is voornamelijk verantwoordelijk voor het verzamelen van stukken, roddels, foto’s en al het overige wat vereeuwigd kan worden in het Fôrum. De commissieleden zullen zelf ook stukken aanleveren, de eindredactie overzien en zorgen voor entertainment binnen de KB-journalistiek – Het eindproduct verschijnt op onze website (alleen te zien voor leden) in digitale vorm en in enkele gedrukte oplages. Alle kennismakers en leden van de Koornbeurs mogen inhoud aanleveren; dit kan in het postvak op de Koornbeurs of de links die elke week in de weekmail te vinden zijn. Tegenwoordig beheren zij ook het Koornbeurs fotobestand.
.
Schenki
Deze commissie is verantwoordelijk voor de theezolderbar op zolder. In plaats van een pilsje kan men hier een warme kop thee of koffie halen met een lekker stukje taart erbij. Daarnaast organiseren zij regelmatig extra activiteiten op de zolder.
.
Senaat
De/Het/Een Senaat bestaat over het algemeen uit de wat oudere leden die (in de meeste gevallen) bestuur hebben gedaan. De Senaat is een adviesorgaan, ter ondersteuning van diegenen die financiële en/of administratieve taken uitvoeren in de Koornbeurs (het bestuur). Tevens controleert de Senaat de brandveiligheid in het pand en de kennis daarover. De Senaat beoordeelt voorstellen en budgetaanvragen van leden voorafgaand aan de ledenvergadering. De Senaat houdt zich dan ook bezig met de lange termijn planning van de Koornbeurs en zijn verantwoordelijk voor informatieoverdracht. Ze geven advies aan het bestuur en andere leden. Heel veel advies, of je dat nu wilt of niet.
.
Stofki
De Stofki is de commissie die zich bezighoudt met het oudledenbestand van de Koornbeurs. Zo organiseren zij eenmaal per jaar een reünie voor oudleden.
.
StOK
De StOK staat voor Stichting Onderhoud Koornbeurs en is eigenlijk geen commissie van de Koornbeurs. De StOK is de eigenaar van het pand O.J.V. De Koornbeurs, maar bestaat uit alleen maar (oud)leden van de vereniging.

Tapkie
De hooghgste commissie van de Koornbeurs is de Tapkie (Hooghg!). De weledele leden van de Tapkie zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van de oppertapper, en daarmee voor het functioneren van de bar in de Koornbeurs. Tijdens feesten zorgt de Tapkie voor een verantwoordelijke tapper (de zogeheten VT’er) die ervoor zorgt dat de bar en zijn tappers de avond doorkomen. Tussentijds is de Tapkie ook verantwoordelijk voor baronderhoud, en het vullen van zo veel mogelijk tapdiensten.
Ter ondersteuning van de oppertapper helpt de Tapkie (Hooghg!) ook met het maken van bargerelateerde beslissingen, zoals prijsbepalingen en assortimentsbepalingen. Als je dus dat ene lekkere drankje in de koelkast wilt zien verschijnen, of een andere bargerelateerde vraag hebt, weet je wie je moet aanspreken.
.
Techkie
De Techkie faciliteert de geluid- en lichttechniek binnen de Koornbeurs en is verantwoordelijk voor het inwerken van leden wat betreft licht- en geluidtechniek. Want geen feest of bandavond is compleet zonder fatsoenlijke licht- en geluidstechniek.
.