Sociëteit


OJV De Koornbeurs is een jongeren- en studentenvereniging in Delft. In het centrum van de stad ligt het historische pand, dat al 70 jaar lang onderdak biedt aan de jongeren die al meer dan een eeuw lang bij elkaar komen voor diepe gesprekken, gave feesten en gezelligheid onder het genot van een drankje. De Koornbeurs is een vereniging die een thuis is voor jongeren uit de wijde omgeving, en bij ons zijn zowel studenten als niet-studenten welkom.

Aan de kelderbar kom je elke dag weer andere mensen tegen

Het hart van de vereniging is het bruin café onder de monumentale kelderbogen, dat op vijf dagen in de week open is. ‘s Ochtends om 10 uur komen de eerste leden al naar het gebouw toe: om verenigingswerk te doen, omdat ze afspraken hebben met mensen of omdat ze willen studeren in het gebouw. Rond het avondeten gaan de deuren open voor iedereen, en wordt er eten geserveerd in de Opschepperij. Na het eten is er vaak een theezolder of een activiteit, en zelfs na het sluiten van het bruin café (ergens na middernacht) duurt het regelmatig tot 4 uur ‘s nachts voor de laatste borrelaars het pand hebben verlaten.

En niet alleen doordeweeks zijn we actief op de Koornbeurs: ook in je weekend kun je bij ons terecht. Op vrijdag- en zaterdagavond doen we nogmaals onze deuren open om de gaafste feesten uit de omgeving te organiseren. De genres variëren van blues tot hardrock en van psychedelic tot speedmetal: als er jongeren zijn die het leuk vinden, dan kan het bij ons!

Leden

Elk jaar sluiten zich weer tientallen mensen aan als lid van OJV De Koornbeurs. Wat hebben wij met elkaar gemeen? Het belangrijkste is onze openheid. De vereniging bestaat uit honderden leden die allemaal totaal anders zijn. We hebben feestgangers die pas wakker worden om vier uur ‘s middags en we hebben studenten die het best tot zijn recht komen als ze kunnen filosoferen over wat wiskundig gezien de ‘meest lelijke driehoek’ zou zijn. Maar één ding is er altijd: tussen alle Koornbeursers heerst een soort vanzelfsprekende relaxedheid waarin alle meningen gerespecteerd worden en waarin iedereen met iedereen een praatje kan maken.

Dankzij deze vanzelfsprekendheid merkt een nieuw lid al snel dat de Koornbeurs méér is dan een ‘normale’ vereniging. We zijn een hechte groep mensen waarbij iedereen elkaar kent, en doordat we zo open zijn kom je regelmatig in contact met nieuwe mensen, nieuwe ideeën en nieuwe verhalen. ‘Koornbeurser zijn’ is niet zomaar een kwestie van lidmaatschap betalen en dan naar binnen mogen: het is een verrijking van je wereld. Iedereen kan alles doen in de Koornbeurs, wij bieden je een uitgestoken hand aan en het is aan jou om het meeste te maken van je lidmaatschap.

Activiteiten

En ‘het meeste maken van je lidmaatschap’, dát kunnen we hier wel. Elke dag is er weer wat nieuws te beleven in de vereniging. Soms georganiseerd, soms spontaan. We organiseren filmavonden, diners, themafeesten, spellentoernooien en liveoptredens. De Koornbeurs heeft aan de voet gestaan van de carrière van cabaretiers zoals Hans Teeuwen, en de dag daarna wordt er doodleuk een barbecue georganiseerd of gaan er mensen in een opblaasbootje door de Delftse grachten dobberen. Soms gaan we met een hele groep naar theatervoorstellingen in de buurt, of nodigen we een docent uit om onszelf te leren toneelspelen. Weekendjes weg naar het buitenland doen we ook, net als zeilvakanties of tripjes naar een bierbrouwerij.

Voorafgaand aan het optreden van het Nederlands Studenten JazzOrkest

En alles wat er in de Koornbeurs gebeurt, wordt georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. Wijzelf dus. Het bemannen van de bar, koken van maaltijden en de techniek voor feestjes. Sommige leden gaan na een actieve periode bij de Koornbeurs zelfs door in hun carrière als licht- of geluidstechnicus. Binnen de vereniging is enorm veel (horeca)kennis aanwezig, en we delen dat graag met iedereen die er in geïnteresseerd is.

Op deze website kun je alles lezen over hoe dat in zijn werk gaat. Er zijn pagina’s te vinden over het bruin café en de Opschepperij, over hoe je lid kunt worden en over de verschillende commissies die we hier hebben. Wat je moet doen als je hier een feestje wilt geven en wat je moet doen als je lid wilt worden. Maar wat je ook doet en wie je ook bent: je bent altijd welkom om gezellig aan de kelderbar een drankje te drinken.

—-

OJV De Koornbeurs is a youth- and studentassociation in Delft. Our historical building, located in the centre of town, has, for over 70 years, accomodated young people coming here for good conversations, great parties and other gezelligheid. De Koornbeurs is a youth association for Delft and surroundings, welcoming students and non-students alike.

You'll meet all kinds of people at our cellar bar

The heart of our association is the pub underneath the monumental arches, opened 5 days a week. As early as 10 am, members flock to the building, for doing association work, meeting up with others, or for studying. The pub opens at 18:30, and at that point non-members are also welcome. Tuesday through thursday our tea attic is opened from 8 pm till 10 pm. The pub closes at 1 am, but it’s not unusual for members to hang around for a few more drinks afterwards.

De Koornbeurs is active, not only on weekdays, but also during the weekends. On friday and saturday nights we open our doors for the best parties and band nights in town. The genres vary immensely. Blues, metal, psychedelic, indie rock, and drum & bass are all commonly heard.

Members

Every year, dozens of new members join our association. What do they have in common? Most importantly: open-mindedness. The association consists of hundreds of individuals with big differences between them. We have party animals that sleep through most of the afternoon, as well as students who spend their evenings philosophising over what would be, mathematically speaking, the ugliest triangle. But there is one thing they share: between all Koornbeursers there is a relaxed atmosphere and a mutual respect for the other persons right to their views. Anyone can speak with anyone here.

Thanks to this mutual understanding, a new member will soon find out that De Koornbeurs is more than a ‘normal’ association. We’re a tight-knit group of people in which everyone knows everyone else, and our open character allows you to meet new people all the time. Being ‘Koornbeurser’ is more than just a matter of paying the membership fee and then getting in: it’s an enrichment. Anyone can do anything in De Koornbeurs. We reach out to you, but it’s up to you to make the most of your membership.

Activities

And making the most of it, is something we’re good at. Every day something new is happening here. Some of it premeditated, some spontaneous. We organise movie nights, dinners, theme parties, game tournaments and liveshows. The day after, we might organise a barbecue, or float around the canals on inflatable dinghies. We’ll ocasionally go on excursions to the theatre, or the zoo for example, or go on a weekend trip.

Preceding a concert by the Dutch Student Jazz Orchestra

Anything that happens at De Koornbeurs, is planned and executed by volunteers. By us. Bartending, cooking and cleaning, setting up the light and sound systems for parties. Some Koornbeurs members even turn the work they did here into a career in light and sound engineering. Collectively, we have an enormous amount of knowledge and experience, and we like to share it with anyone interested.

On this website you can read how that works. There are pages about our pub and tea attic, on how to become a member, how to organise a party here, and on our various committees. But whatever you do, you can always have a drink at our bar.