O.J.V. the Koornbeurs is een jongerenvereniging in Delft. De vereniging is opgericht in 1912, telt ruim 200 leden en is gevestigd in rijksmonument de Koornbeurs aan de Voldersgracht.

The Koornbeurs is an open youth association full of friendly members, more than half of which are TU Delft related. The rest of the members consist of HBO students, graduates and other Delft youth. The association aims to “contribute to the personal and social awareness of young people, to be a meeting point for young people, to promote a critical and active attitude towards society and to contribute to the fight against social injustice and for a better society.”

O.J.V. de Koornbeurs is oorspronkelijk ontstaan uit de Delftse afdeling van de landelijke vereniging Societas Studiosorum Reformatorum.

S.S.R. Delft werd opgericht in 1907 en heropgericht in 1912. In 1940 werd de S.S.R.D. eindelijk door de toenmalige Technische Hogeschool erkend als studentenvereniging.

In de zware oorlogsjaren werd de S.S.R.D. ontbonden. Leden van de S.S.R.D. waren actief in het verzet tegen de bezetter. Twaalf leden kwamen in de strijd om het leven.

Toen de oorlog afgelopen was, stelde de gemeente Delft de S.S.R.D. de kelder van de Koornbeurs ter beschikking voor gebruik als sociëteit, een monumentaal pand op de hoek van de Cameretten/Voldersgracht.

Vanaf eind jaren 50 maakte de vereniging een sterke groei door en werden steeds meer activiteiten opengesteld voor niet-leden. Deze groei leidde ertoe dat het begin jaren 60 begon te rommelen binnen de vereniging en er onenigheid ontstond over de grondslag. Een deel wilde vooral graag geestelijk gevormd worden, terwijl een ander deel meer heil zag in de gezelligheidsaspecten van de vereniging. De vraag of er wel of niet gemengd gedanst mocht worden tijdens feesten, was de druppel die de emmer deed overlopen. Het deel van de vereniging dat het meeste waarde hechtte aan het behoud van de christelijke identiteit, splitste zich in 1961 af en richtte C.S.R.-Delft op.

In 1966 was S.S.R.D. een bruisende studentenvereniging die uit de muren van sociëteit de Koornbeurs barstte. Op 26 en 27 oktober 1966 werd ter gelegenheid van het elfde lustrum het landelijk studentenkabaretfestival Cameretten ’66 georganiseerd, wat leidde tot het ontstaan van het landelijke Camerettenfestival. Naast jaarclubs kende S.S.R.D. onderverenigingen (toneelvereniging Bubastis, muziekgroep Lyra, folkloristisch gezelschap Roísín Dubh, sportvereniging Ariston) en 21 disputen (Donar, HET, Tartaros, Gladius, Dynamicos, Impeconi, Spartaca, Quartanda, Sjaleem, Chong, Elvirev, Obscura, OoDeeM, Pö, LAGro, Tenochtitlan, Malacandra, Nasikorn, Covenant, Quesada, Ontooson).

The freedom of the 1970s had a major impact on the association. There were calls to change the foundation of the association. The friction between the conservative and the progressive part became more and more intense.

In 1970 was het bijna onmogelijk om een nieuw bestuur te vinden, terwijl er bijna 700 leden waren. Er werd besloten om de vereniging op te heffen. Op de valreep werd er toch nog een nieuw bestuur gevonden, dat gesteund werd door 250 leden. Het ledenaantal werd hierdoor meer dan gehalveerd.

At the end of the 1970s it was included in the statutes that non-students could also become members and the dots disappeared from the abbreviation. The name was changed to Youth Association SSRD.

At the end of the eighties there were only 120 members, a low point in history.

Hoewel de afkorting SSRD nog wel gebruikt werd (zo verscheen op een wervend spandoek ooit de tekst “Samen Sterk, Resoluut Doorgaan”), profileerde de vereniging zich naar buiten toe in de jaren 80 steeds meer onder de naam van het pand waarin ze gehuisvest was, ofwel de Koornbeurs. In 1991 veranderde de vereniging haar naam definitief in Open Youth Association the Koornbeurs.

Contact information

Voldersgracht 1

2611 ET Delft

Mailbox 3131

Vaste lijn: 015 212 47 42

KvK: 40397066

Empirical research has shown that the association is difficult to reach on 2 January and 28 April.

Partners

Would you like to support the Koornbeurs for free? Order online via sponsorclicks!