Kelderbar

Tijdens de zomervakantie is een nieuwe kelderbar gebouwd. De laatste aanpassingen moeten nog worden afgerond, maar de nieuwe bar is klaar om in gebruik te worden genomen. Hulde voor iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan de nieuwe bar!