Algemene voorwaarden KMW 2022

Door mij in te schrijven voor het KMW, ga ik akkoord met alle in dit document genoemde regels en sancties gedurende dit weekend. Ik ga ermee akkoord dat de Introduckie voor mij een plaats reserveert op het KMW, en dat ik de vooraf aangegeven kosten betaal, ook indien ik afzeg na de uiterste inschrijfdatum.


De leden van de Introduckie zijn de eindverantwoordelijken tijdens het KMW. De aanwezige leden en kennismakers dienen zich te houden aan de instructies van de Introduckie. 


Open vuur is verboden in het verblijf.


Buiten mag gerookt worden, indien de peuken in daarvoor bestemde asbakken buiten worden gegooid. 


Het binnenmeubilair mag niet buiten het gebouw worden gebruikt.


Na 22:00 mag er buiten het gebouw geen luide muziek meer worden afgespeeld. 


Leden en kennismakers van de Koornbeurs, behalve diegenen die ervoor ingeschreven staan, nemen geen deel aan de activiteiten omtrent het Novitiaat. Wanneer er novitiaatsactiviteiten gaande zijn dienen leden en kennismakers zich daarvan afzijdig te houden, tenzij anders overlegd met de Introduckie.


Indien een lid of kennismaker de regels overtreedt, kan de Introduckie overgaan tot het opleggen van de volgende sancties:

  • De Introduckie heeft het recht om alle rook- en draaispullen gedurende de rest van het weekend in te nemen van personen in overtreding. De eigendommen worden weer teruggegeven worden bij vertrek van het lid of kennismaker van het KMW.
  • Tijdens het KMW is het ABR van kracht. De leden van de Introduckie en de verantwoordelijke BHV’er mogen te allen tijde een alcoholverbod geven aan aanwezige leden en kennismakers.
  • De Introduckie heeft het recht een lid of kennismaker wegens wangedrag naar huis te sturen. De terugreis en de kosten zijn dan volledig voor eigen verantwoordelijkheid. Verder betaalt diegene zijn/haar volledige tarief voor het KMW.


Eventuele andere sancties voor overtredingen op het KMW kunnen naderhand volgens normale verenigingsprocedures worden bepaald.

Algemene Voorwaarden Novitiaat 2022

Termen:


Noviet: jij

Novitiaat: hetgeen waar je je voor inschrijft

Novietenuren: periode waarin novitiaatsactiviteiten gaande zijn, en de regels gelden.

Novitiaatscommissie: de mensen die het novitiaat organiseren


Het Novitiaat van de Koornbeurs is onderhevig aan de Richtlijnen introductietijd, zoals opgesteld door de TU Delft. De aard van het Novitiaat is niet zo serieus als dat je van de kennismakingstijd van studentenverenigingen zou verwachten. Het Novitiaat is volledig optioneel, en er is absoluut geen verplichting om deze af te maken om lid te worden. Het Novitiaat beslaat slechts het weekend van het KMW, en de tijd die je er effectief mee bezig bent (novietenuren) zijn ook slechts zo’n vier uur per dag.


Door mij in te schrijven voor het Novitiaat ga ik akkoord met de volgende voorwaarden:

  • Gedurende de novietenuren doe je mee met de activiteiten die de Novitiaatscommissie van je eisen. De novietenuren beslaan niet het hele KMW: de novietenuren worden in- en uitgeluid met een megafoon.


Leden en kennismakers van de Koornbeurs, die niet onderdeel zijn van de Novitiaatscommissie, mogen zich niet bemoeien met de activiteiten van de Novitiaatscommissie. Uitgezonderd hierop zijn vertrouwenspersonen, die mogen ingrijpen wanneer zij dit nodig achten.


Gedurende de novietenuren is er geen excessief fysiek contact tussen de novieten en de Novitiaatscommissie.


Als iemand van de Novitiaatscommissie naar jouw idee te ver gaat en/of je verkeerd behandelt, kun je dit melden bij de Introduckie, of één van de onafhankelijke vertrouwenspersonen.


Novieten mogen ieder gewenst ogenblik besluiten dat ze niet langer willen deelnemen aan het novitiaat, zonder consequenties. Je kunt dan niet op een later moment weer aansluiten.

Contactgegevens

Voldersgracht 1

2611 ET Delft

Postbus 3131

Vaste lijn: 015 212 47 42

KvK: 40397066

Uit empirisch onderzoek is gebleken dat de vereniging slecht bereikbaar is op 2 januari en 28 april.

Partners

De Koornbeurs gratis steunen? Bestel online via sponsorkliks!